Programma

09:00 Registratie en ontvangst met koffie/thee
09:30 Opening en welkom door de dagvoorzitter
Leonie van der Grinten, advocaat bij Meester Leonie Strafrechtadvocatuur
09:40 Rol van burgemeester cruciaal bij vertrouwen in de overheid?
Vraaggesprek met de dagvoorzitter over haar rol als (wnd.) burgemeester in situaties waarbij het vertrouwen in de overheid aan de orde is. Zij gaat in op de mogelijkheden die een burgemeester heeft om het vertrouwen te herstellen waar dat is beschadigd, maar ook op de grenzen die zij daar aan stelt. Zij put uit haar ervaringen als (wnd.) burgemeester en betrekt daarbij ook de rol van de media in de beeldvorming rond conflictsituaties. Ook geeft ze een inkijk in hoe intern bij de gemeente met conflicten wordt omgegaan, politiek-bestuurlijk en ambtelijk.
Dorine Burmanje, voormalig waarnemend burgemeester Ermelo
10:05 Vertrouwensherstel: een samenspel voor twee en de overheid aan zet!
We leven in een periode van polarisatie en het uitvergroten van conflicten. Hoe kunnen we de relatie overheid-burgers verbeteren? Weten we wel wat bij de strijd om het gelijk het verlies met de ander doet? Erkennen we verschillen en lossen we problemen eerst goed op om daarna samen weer oog te hebben voor het gezamenlijke belang? Wat helpt wel en niet en welke rol kan een informele aanpak, waaronder mediation, daarbij spelen?
Dick Allewijn, emeritus hoogleraar Mediation VU
10:30 Van regels en kaders terug naar de bedoeling
In veel organisaties wordt er hard gewerkt aan het in kaart brengen van processen, het opstellen van protocollen en het helder beschrijven van functieprofielen en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. De wereld is echter veel minder maakbaar en beheersbaar dan we denken. In het vinden van de juiste balans blijkt ‘de bedoeling’ een even praktisch als noodzakelijke sleutel te zijn.
Wouter Hart, auteur ‘Verdraaide organisaties’, ‘Anders Vasthouden’ en ‘Lessen voor morgen’
10:55 De menselijke dimensie
Reflectie op bijdrage eerdere plenaire sprekers. Verder zal de Prinses Laurentien ingaan op de menselijke dimensie, de impact die ons werk heeft en het belang van het oog houden voor elkaar.
Prinses Laurentien van Oranje,
directeur-bestuurder number 5 foundation
11:20 Pauze
11:50 Start 1e ronde keuzeprogramma
12:50 Lunchpauze
13:50 Start 2e ronde keuzeprogramma
14:50 Pauze
15:20 De volhouders
De nieuwe voorstelling van het Rotterdams Wijktheater gaat 'Verloren onschuld' heten en wordt bij wijze van try-out tijdens het VMO Jaarcongres 2023 opgevoerd. Het RWT gelooft dat cultuur de basis vormt voor een evenwichtige samenleving; een samenleving waar iedereen deel van moet kunnen uitmaken. Waar ieders stem kan worden gehoord en ieders verhaal een podium heeft. Het RWT maakt daarom al 30 jaar theatervoorstellingen voor en door mensen die voor het eerst kennismaken met theater. Theater prikkelt ons inlevingsvermogen. Theater laat je voelen wat het is om in andermans schoenen te staan.
15:50 Hoe kun je weer samen door één deur?
Publieke discussie met (ervarings)deskundigen over de weg naar meer vertrouwen. Betrokkenen uit diverse dossiers in gesprek met elkaar en het publiek (o.a. Natasja Dipai, (number 5 foundation), Josje den Ridder (Sociaal Cultureel Planbureau) Joop Wikkerink (Gemeente Aalten) en Dick Allewijn).
16:50 Plenaire afsluiting
17:00 Borrel
18:00 Einde

In samenwerking met: