Keuzeprogramma

Je kunt kiezen uit een divers aanbod van workshops en sessies. De sessies en workshops duren een uur en vinden in één van de twee rondes plaats, van 13:30 - 14:30 uur of van 15:00 - 16:00 uur.

 1. Hoe ga je als overheidsmedewerker om met politiek-omgeving?
  In de afgelopen decennia is de ambtenaar zich ten onrechte steeds meer gaan zien als een gewone werknemer. De ambtenaar werkt aan zijn/haar individuele competenties voor zijn/ haar individuele carrière. Je zou dit de individualisering van de ambtenaar kunnen noemen: men is steeds minder gaan zien wat het onderscheidende gemeenschappelijke kenmerk is van ambtelijk vakmanschap. Veel te weinig is daardoor onderkend dat deze functie wel degelijk een belangrijk onderscheidend kenmerk heeft: ambtenaren werken in een apparaat dat bevoegd is macht uit te oefenen over anderen en dienen dat deskundig, zorgvuldig en behoorlijk te doen. Deze normatieve visie op ambtelijk vakmanschap vraagt aandacht mede omdat het kan bijdragen aan het vertrouwen in de overheid. De organisatie en de ambtenaar moeten zich echter ook realiseren dat niet elke ambtenaar alles kan en eigen grenzen kent. Tevens heeft een overheidsdienaar als professional ruimte en voldoende faciliteiten nodig te doen wat wenselijk en nodig is voor het algemene belang met oog voor maatwerk. Wat helpt de ambtenaar en de organisatie daarbij en wat is daarvoor nodig? De sprekers gaan graag in gesprek met de deelnemers over de eigen ervaringen.
  Thijs Jansen
   Directeur van de Stichting Beroepseer
  Joelle van der Meer  Assistant Professor Public Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam

 2.  Hoe je ook van kleine gemeenten als Diemen veel kan leren
  Volgens Munish Ramlal, de ombudsman van de metropoolregio Amsterdam, is Diemen de gemeente die de ‘menselijke maat’ goed in de praktijk brengt. Volgens hem kan grote broer Amsterdam daar nog veel van leren. Wat is dan het geheim van Diemen? De medewerkers luisteren naar inwoners en leren van hun fouten. Ze behandelen elke inwoner alsof het ‘je eigen moeder’ is. Er heerst ruimte om te experimenteren. Ze richten zich niet op de regels, maar op wat ze met die regels willen bereiken. Klinkt goed, maar is het waar en vooral wat betekent dat allemaal voor je organisatiecultuur? Welk leiderschap past daarbij? Welke impact heeft dit op de professionals en de inwoners? Tijdens deze sessie hoor je alles over de aanpak en over de positieve uitwerking op inwoners en medewerkers van Diemen.
  Marieke Pronk
   Concerndirecteur gemeente Diemen

 3. Wat kunnen mediators leren van omgevingsprofessionals en vice versa?

  Vertrouwen. Het komt te voet en gaat te paard. En hoewel we het gezegde allemaal goed kennen en goed weten hoe belangrijk vertrouwen is, gaat het toch nog veelvuldig fout. Zowel in persoonlijke relaties, als in de verhoudingen tussen overheid, bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Over en weer. Ons dagelijkse werk als omgevingsprofessionals en mediators staat bol van de voorbeelden waar vertrouwen onder druk staat. En waar vertrouwen omslaat in wantrouwen. Wantrouwen vanuit het verleden, wantrouwen in organisaties, wantrouwen vanuit belangen of waardesystemen. Het beeld van de onbetrouwbare overheid, het bedrijfsleven dat alleen maar uit is op winst maken, of het beeld van omwonenden die je niet zomaar overal deelgenoot van kan maken. Tegelijkertijd wordt het begrip vertrouwen stelstelmatig gebruikt als containerbegrip. In termen van; je hebt het, of niet. Dat biedt weinig handelingsperspectief voor de omgevingsprofessional of mediator. Want waar ga je dan aan werken, wanneer je het vertrouwen wilt vergroten? In deze workshop gaan wij daarom met elkaar, vanuit het gedachtengoed van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM), het concept vertrouwen verder verkennen. Hoe vertrouwen werkt, welke rol belangen hierin spelen en wat je kunt doen om dit vertrouwen te vergroten.
  Jeroen Medema  Senior adviseur én mediator WesselinkvanZijst
  Annelies Claessens  
  Senior adviseur én mediator WesselinkvanZijst

 4. Mysterie Module rechtsbescherming
  Rechtsbescherming - (sociaal)juridische informatie, advies en ondersteuning - zou er voor iedereen in Nederland moeten zijn. Waar je ook woont en wat je situatie ook is. Maar: het aanbod is erg versnipperd en niet alle inwoners weten waar zij waarvoor moeten aankloppen. Wat kunnen gemeenten en sociaaljuridische partners doen om rechtsbescherming voor inwoners duidelijker en laagdrempeliger te organiseren? En welke rol kunnen VMO-mediators daarin spelen? Ontdek het aan de hand van alledaagse casussen. Ga aan de slag met de Mysterie Module van het programma Robuuste rechtsbescherming en bespreek wat er mis - en goed - kan gaan voor zowel inwoners als professionals.
  Nikki Lübeck  Programmamanager Robuuste rechtsbescherming Divosa
  Lineke Lammen  Communicatieadviseur Sociaal Werk Nederland

 5. "Een bakkie oploskoffie"!
  Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met ORR, duiken we samen in de kunst van het serveren van het meest verbindende ‘bakkie oploskoffie’. Ontdek met ons de unieke methode die vertrouwen herstelt en voorkomt dat zowel burgers als overheid verstrikt raken in langdurige en kostbare juridische geschillen. Marianne van den Anker, onze ombudsvrouw, en Josje van Nes zullen je meenemen in de Rotterdamse aanpak. Hierbij staat een onafhankelijke en onpartijdige toezichthouder centraal, die toch nauw verbonden blijft met de maatschappij. Ontdek hoe deze aanpak niet alleen zorgt voor herstel van vertrouwen, maar ook voor een nauwere band tussen alle betrokken partijen. Ben je klaar om te leren hoe een simpele kop oploskoffie kan dienen als een krachtig instrument voor conflictoplossing en herstel van vertrouwen? Sluit je dan aan bij onze workshop en ontdek de geheimen achter "Een bakkie oploskoffie"!
  Marianne van den Anker , Ombudsman Rotterdam
  Josje van Nes  Team Ombudsman Rotterdam

 6. Droombeeld naar Werkelijkheid: De Harde Realiteit van Samenwerking
  Op 18 april staan Francis Nauman en Jeroen Maas klaar om een boeiende interactieve sessie te verzorgen over de soms succesvolle -, maar o zo vaak niet-succesvolle samenwerking tussen overheden en burgers in projecten. Ontdek waarom samenwerking soms zo stroef verloopt en hoe we dit kunnen ombuigen naar effectieve en positieve resultaten. Uw specifieke uitdagingen staan centraal, want wij geloven in maatwerkoplossingen. Beleef een dynamisch uur waarin we samen de sleutels tot succes ontrafelen en praktische oplossingen ontdekken. Heeft u zin in een inspirerende sessie vol inzichten en handvatten voor betere samenwerking? Meld u dan snel aan en verheug u op een constructieve bijeenkomst op de 18e. Samen maken we van uw samenwerkingen een succesverhaal!
  Jeroen Maas  Omgevingsmanager Rijkswaterstaat
  Francis Nauman  Brainbuilders Academy/De Omgevingsmanage r

 7. Aan de slag met mediation vaardigheden
  Dat van een meningsverschil een conflict kan worden weet iedereen. Het gaat dan vaak niet alleen meer om de inhoud. Emoties spelen dan een rol en de relatie komt onder druk te staan. Mensen begrijpen elkaar niet meer en voelen zich niet gehoord. Hoe voorkom je dat en hoe los je een conflict op? Dat vraagt een bepaalde houding en passend gedrag. Erwin zal ingaan op wat mediationvaardigheden zijn en bespreekt met de deelnemers tips en trucs die de communicatie weer op gang kunnen brengen. Een belangrijke start richting oplossing van een conflict.
  Pauline Willems  Trainer Merlijn groep

 8. Op weg naar een Actieplan procedeergedrag overheid
  De rijksoverheid wil burgergericht zijn en bevorderen dat publieke organisaties oplossingsgericht werken. In deze vaksessie geeft Krijn de Jonge een actueel overzicht van stappen die samen en in dialoog met partners al zijn gezet. De deelnemers worden uitgedaagd vanuit de eigen praktijk te reflecteren op drempels en oplossingsrichtingen om zo de relatie burger en overheid te verbeteren. Wat zijn succesfactoren en op welke wijze kan de informele aanpak worden gestimuleerd om zo het procedeergedrag van de overheid in positieve zin te veranderen? De uitkomst van de bijeenkomst wordt gebruik voor het Actieplan procedeergedrag overheid dat in de loop van 2024 door het ministerie wordt gepresenteerd
  Krijn Jonge  Projectleider Procedeergedrag Overheid van het deelprogramma Burgergerichte Overheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid

 9. De kracht van herstel bij Toeslagenaffaire
  De Toeslagenaffaire heeft diepe wonden geslagen. Bij de gedupeerden, betrokken medewerkers, de Belastingdienst als organisatie en de overheid inclusief de rechtspraak in de volle breedte. Hoe bouw je weer aan herstel van vertrouwen? Linda is nauw betrokken bij deze hersteloperatie en neemt deelnemers mee in de zoektocht naar het licht in de tunnel en de inzet van divers interventies waaronder mediation.
  Fleur Meijer  MfN register-mediator Centrum voor Conflicthantering en Plv. Sector Manager Gezonde leefomgeving & Klimaat - Provincie Noord-Holland


Met bijdragen van: