Welkom bij het Jaarcongres Vereniging Mediators Overheid

Hoe kan de relatie tussen burger en overheid verbeterd worden? Deze relatie staat flink onder druk door zaken zoals de toeslagenaffaire, de stikstofproblematiek, de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen en de waterschade in Limburg. De samenleving is in beweging en de politiek is bezig met verschillen in plaats van verbinding en zoeken naar gezamenlijke belangen. Wat moet er gebeuren om te bouwen aan het vertrouwen in de overheid? En ook het vertrouwen van de overheid in haar burgers? 

Op donderdag 18 april 2024 organiseren we het Jaarcongres 'Bouwen aan vertrouwen' en gaan we onder leiding van dagvoorzitter mr. Leonie van der Grinten in Amersfoort in op deze en andere vragen. Hoe kunnen we het vertrouwen in ons als overheid herstellen terwijl we toch ook vaak om ons gelijk strijden? Welke rol kunnen mediators hierin spelen? Wat kunnen we doen om te komen tot een gelijker speelveld?

Programma
Tijdens het plenaire programma gaat Bert Marseille (hoogleraar Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen) in op Juridische kaders van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb). In het voorontwerp van de Wet versterking waarborgfunctie Awb wordt geprobeerd de inrichting van de bezwaarprocedure iets meer te sturen. Is dat een goed idee en kan het bijdragen aan het versterken van het vertrouwen van de burger in de overheid? Aik Kramer (vm. voorzitter VMO en Mediator, beleidsmiddeling) en Frans Spekreijse (vm. burgemeester Lochem en vm. voorzitter VMO) gaan in op Lessons learned: do's en don'ts mediation bij de overheid. 

Marianne Van den Anker, Ombudsman Rotterdam gaat in op wat er nodig in om een betrouwbare en vertrouwende overheid te zijn. Bas van Ommeren van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) zet het belang van psychologische veiligheid centraal. We sluiten de dag met elkaar af en we nodigen je uit voor de informele (netwerk)borrel.

Zorg dat je erbij bent en meld je snel aan op deze bijzondere dag waar kennis ophalen, inspireren en ontmoeten centraal staat!

1-fotossprekersdef

Voor wie?

Mediators, juristen, bestuurders, ambtenaren en (volks)vertegenwoordigers van landelijke, regionale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties (UWV, Belastingdienst), omgevingsdiensten, ombudsmannen, belangenorganisaties, bezwaarschriftcommissies, klachtenfunctionarissen en andere geïnteresseerden die in geschil en/of conflict zijn met de overheid en/of burgers.

Kortom: iedereen die met de overheid te maken heeft, dan wel voor de overheid werkzaam is.

Accreditatie:

Accreditatie is toegekend door MfN.
Totaal 6 punten:
3 punten categorie 1a
3 punten categorie 2

Met bijdragen van: