Keuzeprogramma

Je kunt kiezen uit een divers aanbod van workshops en sessies. De sessies en workshops duren een uur en vinden in één van de twee rondes plaats, van 11:50-12:50 of van 13:50-14:50 uur.

1. De overheid als beschikkingenfabriek: het procedeergedrag van de overheid (11:50)
Hoe kunnen we onnodige (escalatie van) conflicten tussen burger en overheid voorkomen? Hoe kunnen we een meer burgergerichte overheid worden? Wat vraagt dat van het procedeergedrag van de overheid? Het project Procedeergedrag overheid en het deelprogramma Burgergerichte Overheid hebben de afgelopen periode veel betrokkenen gesproken en bij veel overheidsorganisaties in de keuken gekeken. In deze sessie hoor je wat deze projecten hebben opgeleverd. We horen graag ook jullie eigen ervaringen met meer burgergericht werken en welke hobbels je daarbij in de praktijk tegenkomt.
Anna Linmans , beleidsadviseur Burgergerichte overheid binnen het Programma Stelselvernieuwing Rechtsbijstand van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

2. Overheidsorganisaties op zoek naar passende geschilbeslechting (11:50)
Wanneer stap je als overheid naar de rechter? Welke andere wegen dien je daarvoor te bewandelen? Hoe zoeken overheidsorganisaties naar passende geschilbeslechting en welke rol speelt de beroepshouding van (sociaal)juridische professionals daarbij? Op basis van veel onderzoek en diverse publicaties deelt Arnt Mein zijn kennis en ervaring met je, maar is ook benieuwd naar jouw beeld en suggesties.
Arnt Mein , Lector Legal Management van Hogeschool van Amsterdam

3. Een volgende keer beter? Leren van klachten! (13:50)
Hoe zet je je in als ambassadeur voor signalen waar niet als vanzelfsprekend naar geluisterd wordt? Hoe maak je van een klacht een les en wat doe je om daar aandacht voor te trekken en de veranderkracht van organisaties te vinden en te benutten? Willemijn en Manja gaan in dialoog met elkaar en in gesprek met de deelnemers over hoe publieke organisaties meer kunnen leren van klachten en andere signalen. Een workshop over hoe mensen die dak- of thuisloos zijn de overheid ervaren en hoe er meer te leren valt van hun klachten en signalen.
Manja Bomhoff ,  beleidsantropoloog, spreker en onderzoeker, eigenaar van onderzoeksbureau het Inzichtenlab.
Willemijn de Nooijer , Bureau Straatjurist, sociaal-juridisch steunpunt Amsterdam

4. Aan de slag met mediationvaardigheden! (11:50)
Dat van een meningsverschil een conflict kan worden weet iedereen. Het gaat dan vaak niet alleen meer om de inhoud. Emoties spelen dan een rol en de relatie komt onder druk te staan. Mensen begrijpen elkaar niet meer en voelen zich niet gehoord. Hoe voorkom je dat en hoe los je een conflict op? Dat vraagt een bepaalde houding en passend gedrag. Erwin zal ingaan op wat mediationvaardigheden zijn en bespreekt met de deelnemers tips en trucs die de communicatie weer op gang kunnen brengen. Een belangrijke start richting oplossing van een conflict.
Erwin Krens , Trainer Merlijn groep

5. Vertrouwen in de overheid, ontwikkelingen en achtergronden (13:50)
Het Sociaal Cultureel Planbureau voert doorlopend onderzoek uit naar burgerperspectieven. In een algemeen opinieonderzoek kijkt het SCP naar ontwikkelingen en achtergronden in vertrouwen in de overheid. Het onderzoek richt zich op de houdingen van burgers jegens de overheid. In de workshop wordt een opinie-context geschetst, waarin mediators hun werk moeten doen en dat het vertrouwen in de overheid en politiek op dit moment laag is en hoe dat komt. De vraag komt aan de orde wat dit betekent voor werk van mediators.
Josje den Ridder , Senior wetenschappelijk medewerker Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

6. Geleerde lessen van de kinderopvangtoeslagaffaire (13:50)
Bijzondere dialoog over wat ervoor nodig is dat beleid en regelingen op andere grondbeginselen worden ontworpen dan die het schandaal hebben veroorzaakt? Dus vertrouwen in plaats van wantrouwen, omkeren van bewijslast, van beoordeling naar samenspraak. Wie moeten beter samenwerken om dit te bewerkstelligen? Wat levert neutraliteit op? Dialoog aan de hand van de geleerde lessen in de kinderopvangtoeslagaffaire aan de hand van de aanbevelingen van het rapport (Gelijk)waardig Herstel.
Lisa Sweere , Projectmanager number 5 Foundation

In samenwerking met: