Welkom bij het Jaarcongres Vereniging Mediators Overheid

Het vertrouwen in de overheid is beschadigd. De Toeslagenaffaire heeft ons op pijnlijke wijze laten zien dat de overheid vastloopt door haar systeemwereld en systeemdenken. Met als resultaat: gedupeerde burgers. De menselijke maat is een grote uitdaging. Het roept de vraag op hoe gelukkig je mag zijn als je als overheid gelijk hebt gekregen. Je wilt ook op een goede manier met burgers om blijven gaan.

Het thema van het congres is ‘Bouwen aan vetrouwen’ tussen overheid en burgers. Met haar eindeloze middelen is de strijd met de overheid niet gelijk en dat wekt onvrede op. Hoe kunnen we de relatie overheid-burgers verbeteren? Welke rol kan een informele aanpak, waaronder mediation, daarbij spelen? Samen kijken we naar wat wel werkt, wat beter kan/moet en hoe we samen weer in gesprek komen en blijven. 

Dagvoorzitter is Leonie van der Grinten en zal ons door de dag heen leiden, sprekers kritisch bevragen en de discussie zoeken met het publiek.
De lijst van inspirerende sprekers groeit nog steeds, maar reken op bijdrages van:

  • Dorine Burmanje (voormalig waarnemend burgemeester van Ermelo) legt uit hoe zij in Ermelo aan herstel van vertrouwen werkte en complexe dossiers benadert;
  • Dick Allewijn (emeritus hoogleraar Mediation VU) benadert vanuit wetenschappelijk perspectief het samenspel tussen burger en overheid. De bal ligt bij de overheid, maar de burger zal mee moeten willen spelen.
  • Wouter Hart (auteur ‘Verdraaide organisaties’, ‘Anders Vasthouden’ en ‘Lessen voor morgen’) helpt ons omgaan met kaders en regels en laat ons zien hoe je echt werkt vanuit de bedoeling.
  • Prinses Laurentien van Oranje (directeur-bestuurder number 5 foundation) reflecteert op eerdere sprekers en richt zich op de menselijke dimensie.

In het keuzeprogramma hebben wij onder meer aandacht voor de volgende thema's:

  • Het voorkomen van (onnodige) conflicten tussen burger en overheid;
  • Andere wegen die je kan bewandelen vóór de gang naar de rechter;
  • Leren van klachten;
  • Vertrouwen kweken door in gesprek te komen en blijven;
  • Hoe moeilijk wordt het de burger gemaakt?

Bekijk hier het keuzeprogramma!
Meteen aanmelden!

2-bannersprekersv4

Voor wie?

Mediators, juristen, bestuurders, ambtenaren en (volks)vertegenwoordigers van landelijke, regionale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties (UWV, Belastingdienst), omgevingsdiensten, ombudsmannen, belangenorganisaties, bezwaarschriftcommissies, klachtenfunctionarissen en andere geïnteresseerden die in geschil en/of conflict zijn met de overheid en/of burgers.

Kortom: iedereen die met de overheid te maken heeft, dan wel voor de overheid werkzaam is.

Accreditatie:

Accreditatie is toegekend door MfN.
Totaal 6 punten:
-3 punten categorie 1a
-3 punten categorie 2

mediatorsfederatie_nederland_kwaliteitsregister_pe

In samenwerking met: