Sprekers 2023

2-leonievandergrinten-54
Leonie van der Grinten (dagvoorzitter)
Leonie van der Grinten heeft haar studie rechten cum laude voltooid aan Tilburg University. Na haar eerste master heeft ze stage gelopen bij het gerenommeerde strafrechtkantoor van Gerard Spong in Amsterdam, waarna ze een tweede master Forensica, Criminologie en Rechtspleging heeft afgerond aan Maastricht University.

In 2017 is Leonie uitgeroepen tot aanstormend strafrechttalent van de provincie Noord-Brabant. In 2017 won zij eveneens de prestigieuze Oost-Brabantse Pleitwedstrijden, waarmee ze 3 Nederlandse pleiters en 4 Belgische pleiters achter haar liet. In 2018 stond Leonie in de finale van Legal Women Upcoming Talent of the Year 2018. In 2019 riep de Nieuwe Revu Leonie uit tot beste aanstormende strafrechtadvocate van Noord-Brabant.

Naast haar werkzaamheden als strafrechtadvocaat is Leonie actief als blogger, spreker en dagvoorzitter en organiseert zij masterclasses pleiten.

 

dorine-burmanje
Dorine Burmanje
Dorine Burmanje was waarnemend burgemeester van Ermelo. Daarnaast is Burmanje onder meer commissaris bij de Zeeman Groep en President-Commisaris van de ANWB. Tot vorig jaar was ze vijftien jaar bestuursvoorzitter bij het Kadaster, ze was ook acht jaar commissaris bij de Sligro Food Group. Verder werkte ze als secretaris-directeur bij Waterschap Rijn en IJssel en was ze plaatsvervangend directeur bij EnergieNed.

 

dickallewijn
Dick Allewijn
Dick (prof. mr. D.) Allewijn is sinds 2000 MfN-registermediator en trainer. Van 2017 tot 2020 was hij daarnaast bijzonder hoogleraar mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In het verleden werkte hij als advocaat en als rechter, beurtelings in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke teams. Hij schreef het boek Met de overheid om tafel, fair play aan beide kanten (tweede druk, SDU 2013) en promoveerde in 2011 bij prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer op een proefschrift getiteld Tussen partijen is in geschil, de bestuursrechter als geschilbeslechter. Op 23 maart 2018 sprak hij zijn oratie uit getiteld: Tussen recht en vrede, mediation in de responsieve rechtsstaat (SDU 2018). Hij was tot 2022 lid van het College van Beroep van de tuchtrechtspraak voor mediators.

 

woutertijdelijk
Wouter Hart
Wouter Hart is spreker en schrijver over het werken vanuit de bedoeling. Hij schreef ondermeer de bestsellers Verdraaide organisaties en Anders Vasthouden waar tezamen al meer dan 100.000 boeken van zijn verkocht. In zijn zoektocht gaat het steeds over de vraag hoe je de kracht van professionals en de kracht van regels en systemen optimaal samen kunt laten gaan. Werken vanuit de bedoeling blijkt dan een even belangrijk als handig principe.

 

Anna Linmans
Anna Linmans werkt als senior beleidsmedewerker bij het deelprogramma Burgergerichte overheid, onderdeel van het programma Stelselvernieuwing rechtsbijstand van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar zet ze zich samen met haar collega's in voor het voorkomen van onnodige (escalatie van) geschillen tussen burger en overheid en daarmee het terugdringen van onnodige procedures in het bestuursrecht. In een ver verleden studeerde ze af op het onderwerp Jeugdparticipatie bij gemeentelijk beleid. Daarna was ze vele jaren werkzaam binnen het veiligheidsdomein bij een adviesbureau, een gemeente en de rijksoverheid. Voetbal en veiligheid, prostitutiebeleid en matchfixing zijn enkele onderwerpen waar ze zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden.

 

arnt-mein
Arnt Mein
Mr. dr. Arnt Mein werkt sinds 1 november 2015 als lector Legal Management bij de Hogeschool van Amsterdam. Arnt Mein is opgeleid als jurist aan de Universiteit Utrecht. In 2015 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit (Erasmus School of Law) op een proefschrift over het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht. Daarnaast doet hij onderzoek naar geschilbeslechting en toezicht en handhaving (in het sociaal domein).

 

1-manjabomhoffvierkant
Manja Bomhoff
Manja Bomhoff is beleidsantropoloog bij Het Inzichtenlab. Zij werkt graag voor publieke organisaties met een behoefte aan meer inzicht. Organisaties en overheden die beter willen worden. Of die juist willen leren van wat er goed gaat. Organisaties die willen onderzoeken hoe ze stappen kunnen zetten terwijl ze leren van het perspectief van de mensen voor wie en met wie ze het doen. In haar projecten helpt zij organisaties met een onderzoekende houding te kijken naar hoe hun werk of beleid uitpakt voor burgers en professionals.

 

1-willemijndenooijerli

Willemijn de Nooijer
Willemijn de Nooijer is Sociaal Juridisch Dienstverlener bij Bureau Straatjurist. In deze rol komt zij op voor mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt of dreigen te worden. Zo biedt zij onder ander ondersteuning op het gebied van sociale rechtzekerheid en huurbescherming/woonrecht. In haar werk ervaart zij dat er vaak achter de problemen een hulpvraag schuilt en daaronder een klacht, bijvoorbeeld het niet toekennen van een uitkering door een onjuiste procedure. Samen werkt ze aan het oplossen van de klacht en de hulpvraag.

 

erwinkrens
Erwin Krens
Erwin Krens heeft als trainer gewerkt bij de Rijksuniversiteit Leiden en is als extern adviseur verbonden geweest aan de gemeente Amsterdam. Vervolgens is hij van 1996 tot 2006 werkzaam geweest als advocaat. Daarnaast is hij vanaf 1998 werkzaam geweest voor de Merlijn Groep als directeur van de productgroep Mediation, MfN- registermediator (met name arbeidsconflicten en overheidsgerelateerde conflicten), (team)coach, trainer en organisatieadviseur/procesbegeleider. Sinds het najaar van 2013 is hij als ZZP-er freelance betrokken bij de Merlijn Groep.

 

joopwikkering
Joop Wikkerink
J.C. (Joop) Wikkerink is namens de Progressieve Partij wethouder in de gemeente Aalten. Onder zijn taken als wethouder vallen Werk & inkomen, Wmo, gezondheid en inclusie. Begin vorig jaar werd hij verkozen tot Beste Bestuurder Kleine Gemeenten. Hiervoor was ook al decennia politiek actief als raadslid. Samen met Theo Bauhuis maakt hij elke veertien dagen een podcast "De bedoeling".

 

josjedenriddervierkant
Josje den Ridder
Josje den Ridder is politicoloog en schreef een proefschrift over leden van Nederlandse politieke partijen. Bij het SCP doet Josje onderzoek naar de publieke opinie en houdingen over democratie en politiek. Haar belangrijkste onderzoeksproject is het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) waarin het SCP periodiek ontwikkelingen in de Nederlandse publieke opinie in kaart brengt en duidt. Daarnaast is ze betrokken bij een interuniversitair onderzoeksproject naar democratische innovaties (REDRESS) en bij de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON).

 

lvo2020-1
Prinses Laurentien van Oranje
Prinses Laurentien is al meer dan 20 jaar maatschappelijke zeer actief. Zij heeft reeds meerdere organisaties zonder winstoogmerk opgericht die zich bezighouden met systemische veranderingen op complexe maatschappelijke vraagstukken. Zij werkt vanuit en met de mensen om wie de vraagstukken gaan maar vaak alleen en marge worden gehoord. Bijvoorbeeld de gedupeerde van de toeslagenaffaire, mensen met een achterstand in lezen en schrijven en kinderen. Met haar neutrale dialoogaanpak en als verbinder en vertaler slaat ze bruggen tussen werelden.

 

profielfotolisasweere
Lisa Sweere
Lisa Sweere is Projectmanager bij number 5 foundation. Haar Master Publiek Management, Bestuurs- en Organisatiewetenschap rondde zij Cum Laude af. In haar rol als projectmanager bij number 5 foundation werkt ze aan het herstel van vertrouwen en hervatting van de dialoog.

 

In samenwerking met: